ROLD SKOV LEKSIKON

På denne webside vil du med tiden finde den største viden overhovedet om Rold Skov!


Klik herunder for:

Hovedmenu

  


ET LEKSIKON OVER ROLD SKOV …

Rold Skov er en historisk skov. Mennesker har sat deres præg på den gennem tiderne – lige fra de første bosætninger ved Rebild helt tilbage i oldtiden og til i dag, hvor skoven er et stort, smukt og inspirerende naturområde med en overflod af seværdigheder.

Har man fattet interesse for skoven, er der sikkert mange spørgsmål, man gerne vil have besvaret. Derfor er idéen opstået, at der skabes et leksikon på nettet, hvor man nemt kan gå ind og finde svar på ens spørgsmål. Emnerne er mange – alt lige fra faktuelle oplysninger om skoven til biografier af skovridere og ejere, men naturligvis også om de mange skæve eksistenser, der er en del af skovens puls. Det understreges, at det vil være helt gratis at anvende ROLD SKOV LEKSIKON.

Det meget store materiale om skoven, der findes i undertegnedes arkiver, vil efterhånden
blive en del af ROLD SKOV LEKSIKON. Meget af dette materiale har aldrig tidligere
været offentliggjort.

Det nye leksikon vil i første omgang blive bygget op omkring det materiale om Rold Skov, som ovennævnte redaktører har indsamlet over en lang årrække, og hvoraf store dele aldrig har været offentliggjort. Men det er vort håb, at også andre vil indsende materiale til ROLD SKOV LEKSIKON, så det hurtigt kan tage form og blive omfattende. Redaktørerne forbeholder sig ret til at redigere i indsendt materiale.

Lennart Greig, Odense, der har påtaget sig den store opgave at være webmaster.

Med venlig hilsen,

Helge Qvistorff og Per Andersen
ROLD SKOV LEKSIKONHelge Qvistorff
Hedevej 40
9575 Terndrup
e-mail:
qvistorff@qvistorff.dk


Per Andersen
Harlekinvej 7
9000 Aalborg
e-mail:
skovmanden@roldskovsvenner.dk

  Tilbage til:       Forsiden                                                                                                                                                                           webdesign: lennart@greig.dk