ROLD SKOV LEKSIKON

Disse kilder - klare og rene . . . . . . . . . .


Rold Skov kilder:

Kilder - generelt
Blotkilde
Blåhøl
Den ukendte kilde
Egebæks Kilde
Gravlevkilden
Helligkorskilde
Hummelbæk
Kousbækken
Lille Blåkilde
Marivæld
Parkkilden
Ravnkilde
Rold Kilde
Springkilden
Store Blåkilde
Teglgaardsmølle Kilde
Thekilden
Thingbæk Kilde


KILDER I ROLD SKOV.

ved Helge V. QvistorffKilderne i Rold Skov også kaldet ”de himmerlandske kilder” er særdeles produktive. De regnes for det kontinentale Nordeuropas mest vandrige kilder, og man skal da også ned til det sydlige Frankrig for at finde kilder, der er mere vandrige. I England er der imidlertid også kilder, der giver langt mere vand end de største af kilderne i Rold Skov.

Den er den højtliggende kalk i Rold Skov, der er årsag til det store antal kilder. Det er bakkemassivernes tryk på undergrunden, der bringer vandet frem i kilderne, af hvilke der er tusinder. Det er da også karakteristisk, at skoven kun afvandes af ét egentligt vandløb i form af Lindenborg Å, og en betydelig del af åens vand kommer netop fra kilderne.

Man har tre forskellige slags kilder: Sumpkilder, bassinkilder og strømkilder. Sumpkilder kommer frem i et sumpet område og kan bestå af et stort antal små kilder, der samles i ét løb. Bassinkilder er cirkulære kilder, og ofte kan man se, hvordan vandets tryk får materialerne på kildens bund til bevæge sig, som om kilden står og koger. Strømkilder regnes de fornemmeste, og det er kilder, hvor vandet strømmer direkte ud af kalken.

De fleste og de største kilder ligger i den nordlige del af Rold Skov i tilknytning til Lindenborg Ådal, men en lang række mindre kilder findes på dalsiderne af ådalen på dens vej gennem Rold Skov. De fleste på dalens vestlige side.

Vandtemperaturen er stort set den samme i alle kilderne, nemlig omkring 7°, hvilket er lidt varmere end almindeligt grundvand. Det betyder, at vandet kommer fra så dybe jordlag, at det har optaget termisk varme.

Den konstante temperatur sommer og vinter bevirker, at kilderne har en ganske særlig flora og fauna. Der findes en række sjældne planter, insekter og biller, der hører et langt nordligere klima til. Det er såkaldte istidsrelikter. Nogle af dem er særdeles sjældne.

Hver dansker bruger omkring 130 liter vand i døgnet, hvilket vil sige, at skovens mest vandrige kilder, Lille Blåkilde og Blåhøl, der giver 150 liter i sekundet, godt og vel ville kunne forsyne en persons døgnforbrug hvert sekund. Hver for sig producerer de ca. 13.000 m² i døgnet, hvilket svarer til 100.000 danskeres vandforbrug.

Her er en kortfatte beskrivelse af de mest kendte af Rold Skovs kilder. Vil man vide mere om kilderne, kan man læse Helge V. Qvistorffs bog ”Rold Skovs Kilder”, hvor der er en udførlig omtale af de enkelte kilder og baggrunden for disse.  Tilbage til:       Forsiden       Hovedmenu                                                                                                                                                    webdesign: lennart@greig.dk