ROLD SKOV LEKSIKON

Røverne fra Rold


Røverne fra Rold

Generelt
Røverstuen


RØVERSTUEN

ved Helge Qvistorff

Røverstuen er et af Rold Skovs smukkeste jordfaldshuller, beliggende i den del af skoven, der kaldes Hesselholt Skov og som ejes af Skov- og Naturstyrelsen Himmerland.

På grund af, at kalken ligger højt under Rold Skov, er der en lang række betydelige jordfaldshuller spredt ud over skoven. Røverstuen er et af de smukkeste i kraft af sin fuldstændige kegleform. Det er omkring 12 m dybt og ca. 35 m i diameter ved toppen.

Et jordfaldshul opstår ved, at nedsivende regnvand blandet med humussyre på dets vej gennem sprækker i kalken opløser denne, således at der opstår et hulrum, der hele tiden bliver større og større. På et tidspunkt falder loftet ned, og jordfaldshullet er en realitet.

I en rapport fra DGU sås der tvivl, om Røverstuen er et jordfaldshul, idet kalken her ligger i en dybde af over 50 m. Derfor anføres det, at Røverstuen og den nærliggende Hestegraven kan være indsynkninger over en forkastning. Imidlertid findes der en række jordfaldsagtige fordybninger af mindre størrelse i det omtalte skovområde, der næppe kan forklares som sådan.

Legenden bag Røverstuen er, at en røverfamilie blandt Røverne fra Rold havde deres hule i bunden af Røverstuen, og at de havde tynde snore spændt over vejen ovenfor hulen. I enden af snorene nede i hulen var der små sølvklokker, der ringede, når de vejfarende kørte forbi, og røverne styrtede op og overfaldt dem og røvede, hvad der røves kunne.

Der findes et stort antal jordfaldshuller i Bjergeskov og Nørreskov i den nordlige af statens del af Rold Skov, ligesom der er et antal ved Tveden midt i skoven. I Rold Vesterskov lige over for Tveden var der tidligere to meget store jordfaldshuller – sandsynligvis de største i Rold Skov. Det ene er blevet fyldt med affald og kan ikke længere ses.

Litt.:  Pedersen, Stig A. Schack og Peter Roll Jacobsen: Danmarks og Grønlands Geologiske
         Undersøgelse Rapport 2005/81: Geologisk kortlægning af statsskovarealerne i Rold Skov
         Qvistorff, Helge V. : Rold Skov – Danmarks største.
  Tilbage til:       Forsiden       Hovedmenu                                                                                                                                                    webdesign: lennart@greig.dk