Generalforsamling i Rold Skovs Venner

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling søndag d. 5. december 2021 på Rebildhus i Rebild.

Generalforsamlingen afholdes kl. 12.00 (straks efter jule gåturen) og forventes at vare ca. en halv time. Til orientering har kun medlemmer af Rold Skovs Venner stemmeret.

Dagsorden ifølge vedtægterne stk. 9.

Stk. 9 Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
  4. Indkomne forslag, senest 8 dage før generalforsamlingen
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af revisor og af revisorsuppleant for det kommende regnskabsår
  8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil vi gå ombord i det traditionelle julebord på restaurant Rebildhus. Her vil også det berømte omvendt banko blive afviklet med kendte ansigter i hovedrollen og med mange gode præmier.

Tilmelding til julefrokosten er nødvendig på.               mail: marthin@email.dk

Søndag den 5. december 2021 kl. 9.30 – ca. 16.00 – Julefrokost,
men først en tur rundt til Jættestuen og Højene

Mødested: P-pladsen Rebildporten, 9520 Skørping
Rute: P-plads – Jættestue – Vedsted Høj – Limovnen – Dybdal Hoved – P-plads – Turpris: GRATIS!
Deltagelse i Julefrokosten inkl. kaffe på Rebildhus 185kr.
Som traditionen byder, er årets sidste tur kortere end normalt. Vi skal høre om bronzealderen, som har sat sit tydelige spor i den nordlige del af Rold skov. Vi har parkeret vore biler oven på en velbevaret hemmelighed, og den historie skal vi høre om denne dag. Efter turen er der julefrokost, og vi skal spille omvendt banko med mange gevinster.
Hyggelig Juilefrokost
Prisen pr. tur er 40 kr. for voksne og gratis for børn under 12 år.
Turene er ikke altid velegnet til klap- og barnevogne.
Vi holder frokostpause undervejs, så tag evt. mad og drikkevarer med!
Rold Skovs Venner    –   email:    skovvenner@gmail@com