Ingen tilmelding.

Prisen pr. tur er 40 kr. for voksne og gratis for børn under 12 år.
Turene er ikke altid velegnet til klap- og barnevogne.

Vi holder frokostpause undervejs, så tag evt. mad og drikkevarer med!

Rold Skovs Venner    –   email:    skovvenner@gmail@com